Med tare bygger vi en bærekraftig fremtid

Med base på Helgelandskysten skaper vi en ny og fremtidsrettet norsk havbruksindustri. Vi kombinerer erfaring med nye og innovative prosesser for å finne svarene på morgendagens utfordringer.

Taredyrking i stor skala vil løse utfordringer for norsk jord- og havbruk og bringe en ny økonomisk blomstring på Helgelandskysten.

Carl Erik Bergwitz-LarsenCEO Pursea

Hvem

ET DRØMMELAG MED ERFARING

Hva

DYRKE OG PROSESSERE TARE

Hvorfor

VERDEN TRENGER BÆREKRAFTIG MAT

Hvor

RØDØY PÅ HELGELANDSKYSTEN

Naturen gjør ingenting som ikke har en hensikt - slik vi har til hensikt å gjøre det naturlige.

Vi ønsker å skape fremtidens mat i dag. Verdens befolkning øker med over 80 millioner mennesker hvert år. I 2050 vil vi ha behov for 70% mer mat enn i dag. Dette volumet skal produseres på en bærekraftig måte.

Sjømat Norge anslår en dobling av omsetningen innen havbruk i 2030. Dyrking av tare vil spille en større og større rolle for å dekke disse vesentlige behovene og nå bærekraftsmålene.

Våre produksjonslokaler hos Selsøyvik

Det er mange som har troen på oss

Pan Innovasjon

Inkubatorbedrift siden 2019 i PAN Innovasjon som støtter startups med et fokus på miljø og innovative, bærekraftige løsninger.

Kystinkubatoren

Medlem siden 2020 i Kystinkubatoren som er en drivkraft for utvikling og vekst innen havbruk og fiske langs Helgelandskysten.

SJY Seaweed

Intensjonsavtale satt i 2020 rundt dyrking og prosessering med SJY Seaweed som gjør vegansk sjømat til et lett tilgjengelig alternativ.

Seaweed Energy Solutions

Intensjonsavtale i 2020 med pionéren av taredyrking i Europa med patentert dyrketeknologi og kunnskap om hele verdikjeden.

MABIT

Pursea er partner i et prosjekt finansiert av Mabit som vil gi ny kunnskap om svært relevante metoder å prosessere tare på.

Innovasjon Norge

Finansiell støtte mottatt fra Innovasjon Norge som har som formål å øke innovasjon i næringslivet og å utvikle distriktene.

Har du spørsmål eller ser etter et samarbeid?