HVEM: Et drømmelag med erfaring

PurSeas eiere og ledelse er svært kompetente og har stor erfaring med entreprenør- og forretningsvirksomhet. Vi benytter komplementære kunnskaper og erfaringer innen havbruk, taredyrking og finans for å nå målet om å drive frem en ny norsk næring.

PurSea har en sterk tilknytning til Helgeland og er forpliktet til å ta vare på og forvalte det rene arktiske havet på best mulig måte.

  • Selsøyvik Havbruk – ved Martin Kulset og Aksel O. Olsen – har over 40 år med erfaring innen havbruk og relasjoner med store internasjonale aktører.
  • Markus Moberg – har en MBA fra Yale og har jobbet både i finans og til havs, samt besitter over 20 år med erfaring og suksess som gründer.
  • Carl Erik Bergwitz-Larsen – startet sin yrkeskarriere med å bygge fiskebåter på Rognan – etter å nylig ha avsluttet en lang karriere som leder og entreprenør fra politiet og Økokrim er han nå drivkraften bak PurSea.

HVA: Dyrke og prosessere tare

PurSea skal bli en industriell aktør innenfor dyrking, prosessering og salg av tare på Helgelandskysten. Virksomheten baserer seg på en fleksibel forretningsmodell designet for å tilpasse seg en ny og voksende industri. Vi har som mål å etablere et helt nytt konsept som gjør det mulig å motta, stabilisere og prosessere betydelige volum dyrket tare på en ny, effektiv og lønnsom måte.

PurSea skal produsere ulike sluttprodukter av tare basert på følgende elementer:

  • Primært vil tare dyrkes i egne lokasjoner basert på egne konsesjoner
  • Prosessere tare dyrket i egne og andres lokasjoner
  • Tilby prosesseringstjenester for eksterne dyrkere ved PurSeas prosesseringsanlegg

Prosesseringsanlegget utvikles med flere produksjonslinjer for ulike produkttyper. Fokusområdet blir å konstant utvikle innovative løsninger og produkter for å redusere kostnader og øke fortjenesten for selskapet og Helgelandsregionen. PurSeas vilje og evne til å fokusere på innovasjon og nye løsninger bevises blant annet av utviklingen av en helt ny prosesslinje for blanchering av tare.

HVORFOR: Verden trenger bærekraftig mat

Verdens befolkning øker med over 80 millioner hvert år. Behovene for mat, fôr, bioenergi og råstoff vil øke i takt med denne veksten. Beregninger viser at etterspørselen etter mat vil øke med 70% innen 2050. I tråd med FN sine bærekraftsmål må denne økningen sammenfalle med en betydelig reduksjon i klimagassutslippene.

Dyrking av makroalger på stor skala er et nytenkende og bærekraftig alternativ til dagens landbaserte produksjon av råstoffkilder. Det kan bidra til å løse viktige samfunnsmessige og økologiske utfordringer samtidig som det bidrar til å etablere nye lokale arbeidsplasser. Ved å skape bærekraftige og klimanøytrale løsninger skal PurSea være en sentral aktør i makroalgeproduksjon og foredling.

HVOR: Rødøy på Helgelandskysten

Rødøy ligger naturskjønt til rett under polarsirkelen på Helgelandskysten. Her finner vi verdens reneste og mest næringsrike havområder og denne unike lokasjonen gir enorme muligheter for effektiv og bærekraftig utvikling og produksjon av tare.

Preget av en uforsonlig og barsk natur har det over generasjonene utviklet seg et samfunn med en høy grad av tillit der menneskene samarbeider for en felles nytte. PurSea skal bidra til å videreutvikle regionens lange kultur, historie og enorme kunnskap om havbruk ved å være en driver for innovasjon, samarbeid og ved å skape flere arbeidsplasser.

Har du spørsmål eller ser etter et samarbeid?

Kontakt oss